Ako te zanima kršćanstvo, proučavaj Krista, a ne kršćane

KRIST je savršen, kršćani nisu.

Kad kažem da sam kršćanin, ne vičem uokolo da sam bez grijeha i da je moj život besprijekoran. Ne, ja šapućem ‘Mrtav bijah i izgubljen. A sada sam pronađen i spašen.’


 

Kad kažem da sam kršćanin, ne govorim to naduto i kao da sve znam. Ne, ja time ponizno šapćem da trebam Isusa da me vodi i pokazuje mi put.

Kad kažem da sam kršćanin, ne pokušavam vam govoriti o tome kako sam ja jak, snažan, nepokolebljiv. Ne, ja time tiho priznajem da sam slab i da trebam Kristovu snagu, ljubav i blizinu.

Kad kažem da sam kršćanin, ja ne pokušavam pred vama ostaviti dojam kako sam uspješan. Ne, ja time tiho priznajem da sam grešnik, da mi je potreban Isus da očisti moje srce i popravi nered koji je grijeh počinio u mojem životu.

Kad kažem da sam kršćanin, ne pokušavam moja djela prikazati kako su jako vrijedna. Ne, ja tiho šapćem da mi je Gospodin otkrio koliko me voli, da sam mu ja vrijedan, baš takav kakav sam, toliko vrijedan da je za mene trpio i položio svoj život.

Kad kažem da sam kršćanin, ja te ne pozivam da me slijediš. Ne, ja tiho šapćem da sam odlučio slijediti Krista i da je promjenio moj život.

Nepoznati autor