BOGATSTVO OČENAŠA

Isus kaže: “Kruh naš svagdanji daj nam danas! I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla! Jer je tvoje kraljevstvo i sila i slava uvijeke”.

Mt 6,11-13


“I otpusti nam duge naše.” “Oprosti mi što sam bio lijen i nisam provodio vrijeme čitajući i proučavajući Riječ. Kao što je Pavao rekao Timoteju, želim biti radnik koji se nema čega stidjeti (vidi 2 tim 2,15). Drugim riječima, ne želim biti poražen. Oprosti mi svaki put kad ne tražim svoj dnevni kruh te, kao rezultat toga, završim s nedovoljnom snagom da te predstavljam kako trebam. Oprosti mi što se nalazim bez snage da odgovorim na poticaje Duha Svetog – za trenutke kad si mi rekao da govorim, a ja nisam; kad si me pozivao da se dignem, ali nisam htio; kad si mi rekao da pokažem ljubav, a ja nisam mogao.”

“I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla!” “Međutim, ne dopusti da budem tako obeshrabren svojim neuspjehom da se počnem slagati s đavlom kad me osuđuje.”

“Jer je tvoje kraljevstvo.” “Tvoje je jedino kraljevstvo koje će trajati. Jednoga će dana mišljenja, hvalisanja i proklinjanja svih ljudi prestati! Tvoje riječi su jedine riječi koje su vječne.”

“I sila.” “Tvoja Riječ ima snagu poništiti vlast smrti te mi dati bogat i vječan život. Tvoja Riječ ima snagu obnoviti me i odvesti me kamo želiš da idem.”

“I slava.” “Slava srca koje poznaje tebe i tvoju Riječ; slava spoznaje da Riječ prebiva u nama; slava posjedovanja promijenjenog uma – ta slava pripada Bogu samom!”

Autor: C. Conlon