Dosta je mlakosti, treba nam oganj i sila Duha Svetoga

VIDEO:  fra Mario Knezović

Dosta je više mlake korektnosti i licemjerstva. Potrebni smo navještanja poput ognja i sile Duha Svetoga.

Zar nije pogodno vrijeme za jasan odklon od zla i navještaj Isusa Krista u svijetu grijeha i interesa?