Gospodari svieta žele postići višestruku svrhu ovom nametnutom “plandemijom”

Piše: dr. zn. Stjepan Razum, svećenik zagrebačke nadbiskupije:

– dr. Razum piše korienskim pravopisom pa ga tako i prenosimo

– povezani članak; “Biskupi su počinili javni grijeh, pa i njihovo pokajanje treba biti javno!”

Sva nametnuta ograničenja i sve loše posljedice, koje nam trenutačni gospodari svieta žele nametnuti preko ciepljenja, čipiranja, cjepovnih izkaznica i slično, možemo pobiediti samo s našim Gospodinom, Isusom Kristom. Živimo u vremenu, kad se moramo opredieliti ili za život ili za smrt, ili za Svemožnoga Boga ili za Sotonu.

 

Urednici Marulića br. 1-2/2021. napisali su:

Gospodari svieta žele postići višestruku svrhu ovom nametnutom “plandemijom”; žele skrenuti pozornost s bezizlazne težkoće svjetskoga gospodarstva, koje uslied nepravične razpodjeljenosti i koruptivnoga bogaćenja samo male skupine ljudi ne može podmirivati osnovne potrebe u zdravstvu i obveze prema umirovljenicima; žele višestruko smanjiti svjetsko pučanstvo; ostatku pučanstva žele nametnuti ovisnost o cjepivima, a samim time osigurati si daljnje vlastito bogaćenje prodajom cjepiva; žele nadzirati svakog pojedinca u svim njegovim životnim prilikama, u kojima nema više privatnosti; žele od ostatka pučanstva učiniti vlastite robove; žele promieniti ljudsku narav, zadirući u sam ljudski genom … Tko zna, što sve još ne žele, ali ovo nabrojeno su svakako njihove želje, jer su ih sami na ovaj ili onaj način već izrekli i objavili.

Običnom čovjeku to izgleda nevjerojatno. Uistinu bi to bilo nevjerojatno, kad bi u začetku toga plana i te “plandemije” stajao čovjek ili skupina ljudi, pa bili oni najmoćniji i najbogatiji.

U začetku tog plana stoji sam neprijatelj Božji, sam Sotona. On je do ovoga stanja doveo čovječanstvo planirajući, ne mjesecima ili godinama ili desetljećima … On je do toga doveo cjelokupno čovječanstvo planirajući već dvie tisuće godina, odkad ga je sam Gospodin, Isus Krist, naš Spasitelj pobiedio na križu u Jeruzalemu.

Stoga sva nametnuta ograničenja i sve loše posljedice, koje nam trenutačni gospodari svieta žele nametnuti preko ciepljenja, čipiranja, cjepovnih izkaznica i slično, možemo pobiediti samo s našim Gospodinom, Isusom Kristom.

Živimo u vremenu, kad se moramo opredieliti ili za život ili za smrt, ili za Svemožnoga Boga ili za Sotonu. Velika je zamka u tome, što je Sotona uspio uvjeriti mnoge sudobnike, da sada prolazimo samo neke zdravstvene težkoće, koje će znanost i medicina nadvladati, nakon čega ćemo opet normalno ili “novo-normalno” živjeti. Takvi ni ne pomišljaju, da je nuždno učiniti opredjeljenje ili izbor. Opredjeljenje za Boga mora biti svjestno i cjelovito, a sve ostalo – neopredjeljenje, nebriga, lakovjernost, zavedenost od strane “stručnjaka” i “stožeraša” – jest u biti opredjeljenje za Sotonu.

Žalostno je, da je naša Katolička Crkva u ovom prevažnom trenutku poviesti zakazala. Čuju se mnogi glasovi od pojedinaca, da je Crkva izdala Isusa Krista. O tome govore već i svećenici, a i poneki biskup na svjetskoj razini.

Dojučerašnja proklamiranost odvojenosti Crkve od Države, koju je nametnuo komunistički sustav, sada je u globalističkom sustavu poništena, ali ne na korist izpravnoga suodnosa i zajedničtva tih dvaju subjekata, nego na uštrb Crkve. U ovoj “plandemiji” svjedočimo, da je Država nametnula Crkvi pravila ponašanja unutar nje same i nametnula joj je sam sustav vriednosti.

Preko Države, preko vladajućeg aparata, taj sustav vriednosti, koji je zapravo sustav nevriednosti, nametnuo je Crkvi knez ovoga svieta, t.j. sam Sotona. To je toliko očito bilo u prošlogodišnjem činu zatvaranja vlastitih crkava, a još je očitije, kad je na nedjelju Cvjetnice jedan biskup izrazio žaljenje pred vjernicima u crkvi, koji su došli slaviti sv. Misu, jer bi bilo bolje, po njemu, da su ostali kod kuće.

Uviek smo učili i poučavali u katekizmu i na vjeronauku, da je slavljenje nedjeljne sv. Mise obveza, a sada taj izdajnički biskup poziva povjerene mu vjernike, da se trenutačno odreknu svoga vjerničkoga prava slavljenja nedjeljne sv. Mise. U nekim poviestnim razdobljima vjernici su morali izboriti pravo, da bi mogli zadovoljiti svoju vjerničku dužnost, a sada nam izdajnički biskup ukida izboreno pravo i poništava vjerničku dužnost.
Je li je taj biskup zloban, ili neuk? Je li se stidi svojih rieči? Ništa od toga! Štoviše, on vjeruje, da izpravno govori i uči. Pa mu neki, ili mnogi vjernici i vjeruju. Ali to zato, što je taj biskup podpuno zadojen duhom ovoga svieta, duhom kneza ovoga svieta. On se već davno opredielio … Njemu je spas, kao i svima nama, u temeljitom obraćenju Isusu Kristu. On se mora nanovo roditi … Želi li se spasiti, on mora otvoriti svoje srdce Isusu Nazarećaninu i dopustiti, da ga Njegov i Otčev Duh izpuni.

Molimo za obraćenje tog i njemu sličnih biskupa, koji tjeraju vjernike iz crkve, jer se boje tjelesne bolesti, a ne boje se duhovne smrti! Nek ih Gospodin naš Isus Krist, koji je i za njih umro, potanke na obraćenje!

 

Autor: dr. zn. Stjepan Razum

 

– Vezani članak:  BISKUPI SU UČINILI JAVNI GRIJEH, PA I NJIHOVO POKAJANJE TREBA BITI JAVNO!