www.dvasrca.com

Jeka Isusova - Echo of Yeshua

STRANICA ZA PROMICANJE KRŠĆANSKIH VREDNOTA

prvi teolog

Eva odmah upire prstom na sotonu u obličju zmije i kaže da ju je zmija nagovorila. Bog sotonu i ne pita zašto je to učinio. Od sotone se to i očekuje pa odmah dobiva po "ušima". Moguće da je zmija do tada imala krila, ruke, noge... što ja znam? Uglavnom, od tada zmija puže po podu.

 

Nisam ja niti jedini niti prvi katolik koji prezire tu odvratnu stvar. S obzirom na to da prosječni katolik pada samo na titule, papa i svetac Katoličke Crkve, Pio X., je u svojoj enciklici Pascendi Domini Gregis oštro se obračunao s modernistima i njihovim trkeljanjima koja mi danas poznamo kao povijesno kritičku metodu i dokumentarnu hipotezu.

U Katoličku Crkvu je povijesno kritička metoda i dokumentarna hipoteza ušla iz liberalnih protestantskih krugova, ali nije loše podsjetiti se tko je prvi u svijetu uveo tu odvratnu stvar. Bog kaže Adamu i Evi da kada probaju ploda s drveta spoznaje dobra i zla da će umrijeti. Dođe sotona i kaže Evi: “Ma, ne zlato, nećeš umrijeti. Nego zna Bog da ćete biti kao On!”.

Moglo bi se reći da je sotona prvi “teolog” koji je izokrenuo Riječ Božju i tumačio je čovjeku. E, sad… umjesto da vjeruje Bogu, Eva posluša sotonu jer sotona nastupa s autoritetom onoga koji “zna”. No, ide to dalje… Eva dadne Adamu plod i ovaj iako zna da je Bog rekao da će umrijeti ako bude jeo toga ploda, isto posluša sotonu?! U biti on je poslušao Evu koju je zavela sotona. Dakle, Bog kaže: “Umrijet ćeš!”, sotona kaže: “Nećeš! Ja znam što Bog misli i ja ti kažem da nećeš umrijeti!”. Netko laže, zar ne? I što se dogodi? I Adam i Eva poslušaju sotonu koja se pravi kao neka koja zna tumačiti Riječ Božju. Možda je sotona pokazao i diplomu koju je dobio na Katoličko bogoslovnom fakultetu ili isječak iz Glasa Koncila gdje se o tome govori? Tko će znati?
Nije ostalo zapisano da li je Adam odmah uzeo plod i kušao ga ili se ipak malo opirao. No, moguće da je Adam rekao Evi da neće jesti jer je Bog rekao da će umrijeti. Valjda Bog zna što je rekao? Tada ga je Eva vrlo moguće krenula napadati riječima: “A tko si ti da znaš tumačiti što je Bog rekao??? Što ti sebi umišljaš? Sotona zna tumačiti Božje Riječi i ako je ona rekla da kušaš, ima da kušaš!!!”. Kad je naišao Bog, Adam i Eva se posakrivali. Pita Bog: “Adame, zašto si se sakrio? Da nisi jeo s onoga drveta što sam ti rekao da ne smiješ jesti?”

Adam, slično današnjem čovjeku, ne pada na koljena i ne kaje se, nego krene s optužbama i opravdanjem. Kaže Adam: “Žena koju si mi TI stavio pored mene mi je dala pa sam jeo!”. U biti, zanimljivo je da ovdje Adam optužuje Boga da je On kriv jer da nije stavio Ženu pored njega, ne bi niti sagriješio. Isto tako optužuje Ženu. Gdje će on biti kriv što, iako je znao što je Bog rekao, nije ga poslušao? Bog kaže Ženi: “Što si to učinila?”. I opet ista stvar. Nema kajanja, nema onoga: “Žao mi je, Bože, što sagriješih! Kajem se od sveg srca…”.

Eva odmah upire prstom na sotonu u obličju zmije i kaže da ju je zmija nagovorila. Bog sotonu i ne pita zašto je to učinio. Od sotone se to i očekuje pa odmah dobiva po “ušima”. Moguće da je zmija do tada imala krila, ruke, noge… što ja znam? Uglavnom, od tada zmija puže po podu. Zanimljivo je da skoro svaki čovjek kada vidi zmiju osjeća gađenje. Moguće da je to zbog toga što nas to podsjeća na prvi grijeh, a moguće i zbog toga što nas podsjeća na povijesno kritičku metodu i dokumentarnu hipotezu.

No, iako su se međusobno šamarali optužbama, i Adam i Eva su istjerani iz Raja i kažnjeni smrću. Pa ti vjeruj sotoni kada ti krivo tumači što je Bog rekao. Živo me zanima što će mnogi pozemljari čija imena nisu zapisana u Knjigu Života reći jednog dana kada ih Bog bude pitao zašto su više vjerovali onima koji su im tumačili Riječi Božje suprotno onome što im je Bog rekao.

Neće tada biti: “Rek’o mi župnik! Čit’o u Glasu Koncila! Učio na KBF-u!…”. Bit će samo jesi li slušao Boga ili nisi. Ako si slušao Boga, imaš život vječni, a ako nisi… snosi posljedice i nemoj se žaliti da nisi bio upoznat.

Eh, da… za sve one koji misle da pretjerujem, samo mali podsjetnik. Tko je napravio zlatno tele dok su Izraelci čekali Mojsija da im dođe sa Zapovijedima i tako uvrijedio Boga? Zlatno tele je napravio ni manje ni više nego Aron, brat Mojsijev i vrhovni svećenik!

Nedavno sam pitao jednog svog prijatelja što on misli zašto je ovakvo stanje u Crkvi? Kaže on meni: “Nema proroka!”. Iznenadio me njegov odgovor, ali ujedno i oduševio. Ma, ima proroka, ali su se zavukli u svoje mišje rupe i umjesto da se boje Boga, oni drhte pred ljudima. A neki “proroci” samo brinu gdje će i koliko svojih knjiga prodati.

Izvor: Nacija.hr