www.dvasrca.com

Jeka Isusova - Echo of Yeshua

STRANICA ZA PROMICANJE KRŠĆANSKIH VREDNOTA

Tko koliko i kome vjeruje?

Vjerujemo da nas blagoslovljena voda na ulazu crkve podsjeća na krštenje i čisti od duhovne nečistoće koju nosimo iz svijeta, pružanje mira jedni drugima činimo po uzoru na uskrslog Krista,  međusobno dijelimo njegov dar i izražavamo bratsku ljubav, a pričest na usta znak je strahopoštovanja prema svakoj čestici posvećene hostije.

Opširnije...

Coronavirus kao zvijer koja bijaše i nije

Što nam se to događa? Je li moguće da cijelo čovječanstvo sagiba koljena pred česticom koja je daleko od toga da ju uopće možemo smatrati živim organizmom? Biolozi kažu da je virus negdje na granici živoga i neživoga. Obzirom da nema sve stanične dijelove, egzistira na domaćinu kojega napada. To stvorenje, dakle, i nije i je! Baš poput zvijeri koja se spominje u 17. poglavlju knjige Otkrivenja.

Opširnije...