DVASRCA.COM
DVASRCA.COM
Stranica za promicanje krščanskih vrednota

fra Ivo Pavić: PET ISTINA USKRSA

Na Veliki Petak Isus je javno umro naočigled svima. Umro je tako da su znali da je umro. Time je stvorio temeljne uvjete za vjeru u uskrsnuće. Isusova smrt morala je biti javna jer bi inače rekli da nije umro i tako bacili sumnju u Njegovo uskrsnuće i u uskrsnuće općenito. Zato dok je svijeta i vijeka istinu Uskrsa neće nitko do kraja pobiti. Zato, recimo mucajući, pet istina Uskrsa.

Opširnije...