MLADI ZBUNJENI KATEKIZMOM ZA MLADE

Kada je nedavno izdan katekizam za mlade zvan YOUCAT, poradovali smo se da će našim mladima na suvremen i dinamičan način biti izložen autentičan nauk Katoličke Crkve. Ipak, mnogim je katolicima diljem svijeta radost munjevitom brzinom splasnula nakon što su svojim očima vidjeli što sve piše u YOUCAT-u. Suvremen i dinamičan jest, ali autentično katolički zasigurno nije.

YOUCAT sadrži neke od tvrdnji koje su toliko površne, nedorečene, ali i opasno pogrešne, da je to potaknulo formiranje skupine od 25 katoličkih teologa, svećenika i prirodoznanstvenika koji su sastavili dokument koji upozorava katolike na te opasne pogreške. Ista je skupina pokrenula i peticiju u obliku pisma Svetom ocu Benediktu XVI. sa zamolbom da se YOUCAT povuče iz prodaje i da se napravi novo izdanje oslobođeno tih opasnih pogrešaka.

Iznijet ćemo samo dio kritika na račun YOUCAT-a koje je iznijela ta skupina katoličkih intelektualaca.

YOUCAT pogrešno tvrdi da Biblija sadrži greške

 

Najteža greška YOUCAT-a nalazi se u pitanju br.15 gdje se tvrdi da u Bibliji nije sve točno. YOUCAT tvrdi da Biblija sadrži i netočne povijesne podatke te da su nadahnuti pisci Svetog pisma bili pod utjecajem grešaka svoga vremena. Nauk Katoličke Crkve iznesen u Katekizmu Katoličke Crkve (KKC) iz 1994. i Kompendiju KKC iz 2005. nigdje ne tvrdi da Biblija i njezini, od Duha Božjega nadahnuti pisci, iznose povijesno netočne podatke. YOUCAT-ova je skandalozna tvrdnja tipična za ultraliberalne teologe, a u suprotnosti je jasnom neprekinutom nauku Katoličke Crkve o nepogrešivosti Biblije, kako po pitanjima vjere i morala, tako i po pitanju točnih povijesnih podataka u njoj. Točnost povijesnih podataka u Bibliji definirali su mnogi pape u svojim enciklikama i svi crkveni sabori.

Česta je i raširena zabluda da je Drugi vatikanski sabor 1965. u Dogmatskoj konstituciji o božanskoj objavi „Dei Verbum“ dopustio tvrdnju da Biblija sadrži zablude glede povijesnih činjenica. Kada se prouči na koje se dokumente „Dei Verbum“ poziva, vidi se da se radi o dokumentima koji jasno tvrde da Biblija sadrži točne povijesne podatke, dakle, povijesno je nezabludiva.

Papa Lav XIII. u enciklici „Providentissimus Deus“ naučavao je da je Sveto pismo točno i po pitanju povijesnih činjenica u njemu, kao i po pitanju vjere i morala te da je apsolutno pogrešno i zabranjeno tvrditi da su sveti pisci pogriješili. U vezi Biblije i vjere mladih, papa Lav XIII. upozorio je: „Baš mladi, ako izgube poštovanje za Sveto pismo u jednoj ili više točaka, dovedeni su do potpunog odustajanja od vjere.“ Odbacivanje povijesne točnosti Biblije redovito prati i odbacivanje jasnog katoličkog moralnog učenja, a to dovodi do gubitka osjećaja za razlučivanje ispravnog od pogrešnog, dobra od zla. Upravo se to uvelike događa našem naraštaju, a ovakav YOUCAT problem će samo produbiti.

 

YOUCAT daje nejasne, nedorečene i zbunjujuće tvrdnje vezane za ljudsku spolnost

 

YOUCAT ne pravi jasnu razliku između istospolne privlačnosti i grijeha prakticiranja homoseksualnih odnosa. To može uvesti osobe u opravdavanje upuštanja u takve grešne odnose koje Božja objava i nauk Katoličke Crkve očituju kao duboko nemoralne i suprotne prirodnom zakonu koji ni pod kojim uvjetima ne mogu biti odobreni. Crkva u KKC homoseksualne osobe jasno poziva na čistoću (usp. KKC 2357, 2359). Autori kritike YOUCAT-a podsjećaju da opsežna istraživanja katoličkih liječnika i psihologa pokazuju da homoseksualna privlačnost nije genetski određena i da se može izliječiti. Autori kritike smatraju da bi YOUCAT trebao uputiti ljude na izvore tih informacija.

YOUCAT koristi vrlo nejasan izričaj po pitanju grijeha onanije. Tvrdnja YOUCAT-a da Crkva ne demonizira masturbaciju već se protivi njezinom trivijaliziranju vrlo je nejasna i može kod mladog čovjeka ostaviti dojam da masturbacija nije ozbiljan grijeh. Upravo YOUCAT, ne nazivajući masturbaciju grijehom koji se teško protivi čistoći, trivijalizira masturbaciju. YOUCAT je u suprotnosti KKC i Kompendiju KKC koji masturbaciju definiraju kao čin koji je teško neuredan i grijeh koji se teško protivi čistoći (usp. KKC 2352; Komp. KKC 492).

YOUCAT daje zbunjujuću izjavu glede sprječavanja začeća (kontracepcije) kada umjesto da potvrdi da Crkva odbacuje sve vrste sprječavanja začeća, YOUCAT tvrdi da Crkva odbacuje „sve umjetne načine sprječavanja začeća“. Autori kritike kažu da takva izjava može biti shvaćena kao da postoje neumjetni (tj. prirodni) načini sprječavanja začeća te bi mladi mogli krivo shvatiti da je prirodno planiranje obitelji neki oblik prirodnog sprječavanja začeća koje je prihvatljivo katolicima. To bi bilo izokretanje smisla prirodnog planiranja obitelji. To vrlo lako može mlade uvesti u kontracepcijski način ponašanja i razmišljanja. Za razliku od YOUCAT-a, KKC jasno kaže: „Naprotiv, u sebi je zao svaki čin koji ili u vidu bračnog čina ili u njegovu vršenju ili u razvoju njegovih prirodnih posljedica ima za svrhu ili je sredstvo da se onemogući rađanje novog života“ (KKC 2370).

 

YOUCAT tvrdi da Stvaranje iz Knjige Postanka nije povijesna istina

 

Tvrdeći da se može biti kršćanin i vjerovati u teoriju evolucije, ovdje se posebno očituje YOUCAT-ovo odbacivanje nauka Crkve o Bibliji kao Božjoj objavi slobodnoj od pogrešaka glede povijesnih podataka u njoj. Autori YOUCAT-a pokazali su jako veliko neznanje o ogromnim pukotinama u ideji darvinovske evolucije i najnovijim otkrićima koja ideju evolucije ozbiljno dovode u pitanje. YOUCAT zastupa stav ultraliberalnih teologa. Nasuprot tome, Crkva je oduvijek naučavala da prvih 11 poglavlja Postanka nisu pročišćeni mitovi i legende već su stvarna povijest, nešto što se doista dogodilo. YOUCAT ispravno tvrdi da je evolucionizam krivovjerje, ali zanemaruje stav Crkve da Adam i Eva, prvi ljudski par stvoren u vrijeme postanka svijeta, nisu bili potomci životinjskih predaka. Crkva je oduvijek naučavala da je u vrijeme postanka svijeta Bog Adama stvorio trenutačno (izravno i cjelovito). Misliti da se može dati vjeru maštovitim nagađanjima zastupnika evolucije i ostati katolik istinski vjeran stavu Crkve o povijesnosti Postanka 1-11, vrlo je problematično. Stvarnost potvrđuje stav Crkve da između znanosti i katoličke vjere nema sukoba jer stvarne znanstvene činjenice, oslobođene od evolucionističkih nagađanja i tumačenja, ni na koji se način ne protive stavu o povijesnosti Postanka1-11.

 

YOUCAT više vjeruje nagađanjima jednog dijela znanstvenika negoli jednoglasnom tumačenju prvih poglavlja Postanka danom od crkvenih otaca

 

YOUCAT daje vjeru ideji Velikog praska (Big Banga), iako u svijetu stalno raste broj znanstvenika koji upozoravaju na znanstvenu nevaljanost čak i temeljnih postavki te hipoteze. U isto vrijeme, autori
YOUCAT-a ismijavaju „kreacioniste“ koji, prema YOUCAT-u, naivno uzimaju biblijske podatke i, tvrdi YOUCAT, citiraju 6 dana Stvaranja iz Postanka 1 u pokušaju da izračunaju starost svijeta. Tvrdnja da „kreacionisti“ uzimaju 6 dana Stvaranja da bi izračunali starost svijeta jest čista besmislica i pokazuje nevjerojatnu površnost i predrasude autora YOUCAT-a. Naime, nitko nikada nije uzimao Postanak 1 (tj. 6 dana Stvaranja) da bi pokušao izračunati starost svijeta, već su to mnogi crkveni oci i ostali autori činili računajući biblijska rodoslovlja od Adama do Isusa i tome dodali vrijeme od Isusa do svojega vremena. U stvarnosti, ništa od onoga što je istinski znanstveno čvrsto dokazano ne proturječi biblijskoj povijesnoj kronologiji. Ismijavajući „kreacioniste“, nazivajući ih naivnima, YOUCAT doslovno proglašava naivnima sve crkvene oce i naučitelje i 2000 godina Tradicije Katoličke Crkve koja je držala biblijsku kronologiju povijesno pouzdanom. Uz to, YOUCAT ismijava vjeru katolika koji vjeruju da je Postanak izvještaj očevica (samog Boga Stvoritelja). Crkveni otac sv. Ivan Zlatousti govoreći o biblijskom izvještaju o Stvaranju, kaže: „I stoga vas zaklinjem, poslušajmo ove riječi ne kao da slušamo Mojsija već samoga Gospodara svemira koji govori kroz Mojsijev jezik.“ Ovoga crkvenog oca YOUCAT smatra naivnim dok u isto vrijeme nema stvarnog dokaza za ideje Velikog praska i evolucije svemira, koje YOUCAT naivno nekritički prigrljuje.

 

YOUCAT tvrdi da je Bog stvorio nepotpun svijet ispunjen defektima i deformacijama

 

YOUCAT iskrivljuje autentično katoličko učenje o Stvaranju i pokazuje posljedice slijepog prihvaćanja mišljenja Teilharda de Chardina, teologa za čije učenje još uvijek važi službena osuda crkvenog učiteljstva. Katekizam Tridentskog sabora uči da je Bog šestog dana završio i dovršio stvaranje svijeta. To je učenje odraz svih crkvenih otaca i naučitelja. Naime, 6. dana Bog je dovršio stvaranje u smislu da nakon toga Bog nije više stvarao ikoju drugu narav (tip) stvorenja. Unutar čvrstih i nepremostivih granica svakog tipa (naravi) živih stvorenja postoji potencijal za veliku količinu raznolikosti varijacija, ali sve varijacije unutar određenog tipa imaju istu, od početka stvorenu, narav (npr. psi su i malene čivave i pekinezeri, i veliki šarplaninci i hrtovi, usprkos razlikama, isti su tip i ista narav). Dakle, 6. dana Stvaranja Bog je stvorio savršene dovršene tipove (naravi) stvorenja, a s vremenom su unutar čvrstih i nepremostivih granica svakog tipa došle do izražaja varijacije unutar izvorno stvorenih tipova, ali bez mogućnosti postupnog pretvaranja (evolucije) jednog tipa u drugi. Sve znanstvene činjenice upućuju na to, a darvinovska makroevolucija pokazuje se kao nemoguća.

Crkveno Učiteljstvo neprekidno uči da je savršeno dobri Bog izvorno stvorio savršen svijet u kojemu nije bilo robovanja raspadljivosti, nije bilo boli, patnje niti tjelesnog umiranja, vladao je savršeni sklad između Adama i Eve i svih stvorenja. YOUCAT odbacuje ovo trajno učenje Crkve i daje monstruoznu sliku Boga koji je namjerno stvorio nedovršeni svijet ispunjen strašnim patnjama, smrću i defektima. Nasuprot YOUCAT-u, Crkva oduvijek uči da je patnja, tjelesno umiranje, nesklad i robovanje raspadljivosti nastupilo nakon grijeha Adama i Eve.

YOUCAT je u konačnici uvreda katoličkoj mladeži jer uz to što sadrži krivovjerja, ne daje precizne odgovore, a katolička mladež želi znati i ima volju i snagu shvatiti i prihvatiti Božju istinu sadržanu u autentičnom, trajnom i neprekinutom učenju Katoličke Crkve o Bibliji, Stvaranju i moralu.

Što se moje obitelji tiče, ova verzija YOUCAT-a dobila je crveni karton i izgon iz kućne biblioteke. Moja djeca u kući imaju genijalne dokumente za upoznavanje katoličke vjere – Katekizam Katoličke Crkve i Kompendij Katekizma Katoličke Crkve, a ovakav YOUCAT, za dobro moje djece, neće u moju katoličku kuću.

 

Tekst: ANTE BOŽIĆ, Nacija, siječanj 2014.