NE VJERUJTE LAŽI – OSLOBOĐENI JEDINO ISTINOM

Vapite mu sad: “Gospodine, ne ostavi me slijepog! Ako je u meni ikakva obmana ili prevara, razotkrij to. Ne želim vjerovati nijednoj laži. Želim čuti samo tvoj glas i želim da tvoja sila i autoritet vladaju mojim životom.”

NE VJERUJTE LAŽI

Idolopoklonici žive u prijevari – vjerujući laži da je istina!

“Jer tko se god iz doma Izraelova i od došljaka koji se nastaniše u Izraelu odmetne od mene i u srcu nosi kumire i upire oči u ono što ga potiče na grijeh, pa unatoč tome dođe k proroku da preko njega u mene traži savjeta, njemu ću ja, Jahve, sam odgovoriti” (Ez 14,7).

Ovaj odlomak Pisma znači: “Jer si otvrdnuo u svom grijehu, bez želje da se obratiš i pokaješ, svaka riječ koju čuješ od sada nadalje učvrstit će te u tvojoj pokvarenosti i prijevari.”

Sliku toga vidimo s kraljem Ahabom, koji je vjerojatno bio najveći idolopoklonik među kraljevima u povijesti Izraela. U to vrijeme digao se s kraljem Jošafatom da pođu u bitku protiv Ramot-Gileada.

“Jahve upita: Tko će zavesti Ahaba da otiđe i padne u Ramot Gileadu? Jedan reče ovo, drugi ono. Tada uđe jedan duh i stade pred Jahvu. ‘Ja ću ga – reče – zavesti.’ Jahve ga upita: ‘Kako?’ on odgovori: ‘Izaći ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka.’ Jahve reče: ‘Ti ćeš ga zavesti. I uspjet ćeš. Idi i učini tako'” (1 Kr 22,20-22).

Četiristo proroka stajalo je pred Ahabom potičući ga da ide u napad. Možete li zamisliti taj prizor? Tu su stajale horde laskavaca, sve izgovarajući riječi koje su hranile Ahabovo idolopoklonstvo. Svi su mu lagali, potvrđujući njegov grijeh.

Kakva užasna tragedija! Ahab nije mogao čuti glas Božji jer su u njegovu srcu bili ukorijenjeni idoli. I tako mu je Bog poslao snažnu obmanu – obmanu koja ga je uništila.

“Oni nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili. Zato im Bog šalje djelotvornu zabludu da vjeruju laži” (2 Sol 2,10-11).

 

OSLOBOĐENI ISTINOM

“Obojica će podjednako snositi grijeh svoj: grijeh prorokov jednak je grijehu onoga koji je u njega tražio savjeta. I tako se dom Izraelov više neće odmetati od mene … on će biti narod moj, a ja ću biti njegov Bog – riječ je Jahve Gospoda” (Ez 14,10-11).

Bog nam govori blagim riječima: “Učinit ću što god je potrebno da vas odvratim od vaših idola. S blagošću ću vas mamiti k sebi, ali ako to ne bude djelovalo, donijet ću potrebnu kaznu.”

“Kad vidite njihovo vladanje i njihova djela … upoznat ćete da ne učinih bez razloga što god poduzeh protiv Jeruzalema” (Ez 14,23). Gospodin kaže: “Znat ćete da je moje odlučno bavljenje vama s razlogom. Jednostavno vas neću pustiti da odete!”

Imate li kamen spoticanja ili lakozavodljiv grijeh u svom srcu? Postoji li ropstvo koje vas može uništiti? Ako je tako te se nađete pod osvjedočenjem iz ove poruke, postoji nada za vas.

Kakav god je vaš idol, tražite Duha Svetog da vam otvori oči da ga vidite. On će omekšati vaše srce na osvjedočavajuću riječ i počet ćete mrziti svoj grijeh. Odlučite u svom srcu da se s tim grijehom nećete pomiriti!

Vapite mu sad: “Gospodine, ne ostavi me slijepog! Ako je u meni ikakva obmana ili prevara, razotkrij to. Ne želim vjerovati nijednoj laži. Želim čuti samo tvoj glas i želim da tvoja sila i autoritet vladaju mojim životom.”

Ako uistinu želite, postoji za vas izbavljenje. Ali Bog će čekati na vas da se okrenete od svojih idola. Zatim, onoga trenutka kad budete spremni da ih predate njemu, on će vam svojim Duhom dati snagu da više ne budete rob nego dijete Božje oslobođeno istinom!

 

Autor: David Wilkerson