poruka političarima:

VIDEO:

Sluganima, poštovateljima Istambulske konvencije, Marakeškog sporazuma i svih inih povelja koje štuju kulturu smrti i pokretima koji su u Riječi Božjoj opisani kao odvratna, gnjusna djela: