Poziv na duhovnu žalost

VIDEO:

…DUHOVNA TUGA

DUBOKA BOL

i DUBOKA ŽALOST…

“…Opsesija zabave preuzima Crkvu, a s tim i mržnja prema duhovnom ukoru i duhovnoj korekciji…”