Živimo li u krajnje posljednjem vremenu?

(tekst prenosimo kako je izvorno i napisan od autora u ‘korienskom pravopisu’)

U hrvatskom katoličkom kalendaru za 2021. godinu, svima poznatoj Danici, svećenik Stjepan Razum potiče nas da razmislimo živimo li u posljednjem vremenu kako je i pisano u Svetom Pismu.

Sviet, koji je Svemožni Bog stvorio prije oko šest i pol tisuća godina, proživljava svoju poviest, koju dielimo na dva diela, na vrieme izčekivanja i vrieme izpunjenja. Razdjelnica tih dvaju razdoblja jest Isus . 2021godinu, svima poznatoj Danici, svećenik Stjepan Razum potiče nas da razmislimo živimo li udkupiteljskim djelom započelo je posljednje vrieme, posljednje razdoblje poviesti čovječanstva. To razdoblje traje sada već preko dvie tisuće godina.

 

Kad će doći kraj Svieta, pitanje je, na koje svi naraštaji u tom posljednjem razdoblju čovječanstva traže odgovor, počevši od Isusovih sudobnika, Njegovih apostola, pa do današnjega naraštaja. Isus Krist naš Gospodin rekao je, da odgovor na to pitanje znade samo Otac Nebeski: “Što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna; ni anđeli nebeski, [ni Sin], već jedino Otac” (Mt 24,36). Rieči “ni Sin” nema u nekim rukopisima, pa ih neki prevoditelji, kao Ivan Ev. Šarić, ni ne uvrštavaju. U svakom slučaju, jedno je sigurno: Otac Nebeski znade, kad će biti kraj Svieta; to je podpuno u Njegovoj mjerodavnosti.

Isus Krist, dok je kao Sin Čovječji hodao ovom Zemljom, imao je također božansko znanje, pa je apostolima govorio o predhodnim znacima za konačne događaje i o samim konačnim događajima. Naime, najavio im je razorenje Hrama, što se već dogodilo godine 70. kršćanskoga brojanja godina, a govorio im je i o Svome konačnome, slavnome dolazku, kad će biti i svršetak Svieta, ovakvoga, kakvoga ga poznamo. Isusove govore o konačnim događajima zapisali su evanđelisti: Matej u poglavljima 24. i 25.Marko u poglavlju 13., a Luka u poglavlju 21. Znakovi slavnoga dolazka Sina Čovječjega su pojave lažnih mesija i proroka, koji će se predstavljati kao čudotvorci, te poremećaji nebeskih tiela (Mt 24,23-29; Mk 13,21-27; Lk 21,25-28). Neposredno vrieme prije slavnoga dolazka Sina Čovječjega – Isusa Krista, bit će vrieme zavođenja, na čemu će raditi lažni kristi i na kraju Lažni krist, odnosno Antikrist.

Naš naraštaj svjedoči, da se ovi znakovi događaju upravo u ovo naše doba. Sotona, koji je početnik svih obmana, laži, zavođenja i prievara, uspio se nametnuti današnjem živućem čovječanstvu do te mjere, da mu veliki dio čovječanstva, svjestno ili nesvjestno, služi. Mnoge obće poznate medijske i filmske “zviezde” javno priznaju, da služe Sotoni, zakonodavna tiela – parlamenti  mnogih svjetskih država donose zakone, koji štite i promiču zlo kao dobro (ubojstvo djeteta u majčinom tielu, istospolne nastranosti, ubojstvo staraca i bolestnika, otimanje djece roditeljima preko socialnih službi), a bogati pojedinci (t.zv. duboka država), koji smatraju, da su gospodari Svieta i vlastnici tuđih života, nameću cielom čovječanstvu svoja “rješenja” navodne prenapučenosti kruga zemaljskoga (za njih je to lopta – kugla zemaljska!), pa po Aziji i Africi provode ciepljenja, kojima na prievaru steriliziraju djevojke (onesposobljavaju ih za rađanje), a preko projekta nametnute pandemije, koje smo neposredni svjedoci, nastoje doći do visokoga stupnja porobljavanja cieloga čovječanstva.

Istodobno, nevremena, oluje, požari, potresi i probuđeni vulkani događaju se na cielom krugu zemaljskom. Dok smo o nekim od tih pojava nekada samo čitali ili ih gledali na dalekovidnici, kako se događaju u nekim dalekim zemljama, sada su se te prirodne pojave, osobito oluje i potresi približili i našoj zemlji Hrvatskoj; one se događaju sada često i kod nas.

Događa li se to s Božjom voljom ili mimo Njega? Smijemo li u tim pojavama vidjeti Božji odgovor na našu bezbožnost, koja je poput pandemije zavladala Svietom? Smijemo li u svim tim zastrašujućim događajima i pojavama današnjega čovječanstva prepoznati znakove, o kojima je Isus Krist Gospodin naš govorio, kad je govorio o Svome drugom dolazku?

Istina, težko je uprieti u nekoga prst i reći mu, da je lažni mesija i lažni prorok, a isto tako još uviek ne svjedočimo, unatoč nekim izvanrednim pojavama, pomračenju Sunca, bezsjajnosti Mjeseca i padanju zviezda nebeskih (uzp. Mt 24,29).

Ipak, svi navedeni događaji i pojave nisu se u ovim posljednjim desetljećima pojavili na pozornici Svieta bez svojih promicatelja, zagovornika, proroka i mesija. Oni su dugo vremena stajali iza pozornice, odakle su upravljali ovim Svietom, a sada su se toliko ohrabrili, da su izišli na svjetlo dana i javno pred kamerama govore o svojim namjerama i o svojim planovima, u koje uvlače cielo čovječanstvo. Smijemo li te pojedince nazvati lažnim prorocima i lažnim mesijama, koje je najavio Isus Krist Gospodin naš? Osobno vjerujem – da! Tim više, što se ti pojedinci (lažni proroci i lažni mesije) predstavljaju kao spasitelji Svieta, a mi kršćani znamo, da je Spasitelj Svieta jedino Isus Krist Gospodin naš. Samo je mali korak do toga, da se neki od njih proglasi “kristom”, a zapravo Antikristom! Uz to će zasigurno doći i popratni znakovi na nebesima.

Sadržaj posljednjih događaja i njihov redoslied Bog nam dodatno objašnjava po apostolu Pavlu u Drugoj poslanici Solunjanima. Tu Sv. Pavao piše: “Neka vas nitko i nikako ne obmane! Jer ako prije ne dođe onaj odpad i ne pojavi se Čoviek grieha – sin propasti, Protivnik koji ʽsam sebe oholo uzdiže protiv svegaʼ, što ljudi nazivaju ʽbogomʼ ili drže za sveto, tako da ʽsjedne u Božji hramʼ pokazujući sebe kao da je ʽBogʼ … (2 Sol 2,3-4). I dalje Sv. Pavao nastavlja: “Dolazak Bozbožnika bit će, dakako, uz suradnju Sotone, popraćen svakovrstnim silnim djelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrstnim pokvarenim zavođenjem, namienjenim onima, koji propadaju za kaznu, što nisu prihvatili ljubav prema istini, da bi se tako spasili. Zato im Bog šalje djelotvornu zabludu, da vjeruju laži, da budu osuđeni svi, koji nisu vjerovali u istinu, već pristali uz nepravednost” (2 Sol 2,9-12).

Treba li nam jasnijih i konkretnijih obilježja posljednjih vremena, nego li ih je Sv. Pavao ovdje pobrojao. To su: obmana, varava čudesa, zavođenje, a posebno jako obilježje je djelotvorna zabluda. Mnogi su naši sudobnici, pa i kršćani u djelotvornoj zabludi; misle, da su na prvome putu, a ono su na stranputici, jer su se odrekli Istine. Naime, ne prihvaćajući Rieč Božju istinitom, postali su laki plien ovosvjetskih obmanjivača.

Da se upravo mi kršćani moramo zamisliti nad ovim opisom posljednjih vremena, jer su mnogi od nas zavedeni, to nam kaže sam Bog, opet po Sv. Pavlu, u Drugoj poslanici Timoteju. Tu Sv. Pavao piše: “Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati težka vremena, jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile” (2 Tim 3,1-5).

Sve nabrojene gadosti događaju se upravo u naše doba. Ne čine ih samo neki strani ljudi, neki koji ne pripadaju našoj Crkvi … Upravo suprotno, sve to čine javno ili skrivečki i članovi naše Crkve, koji se, osim toga, prave pobožnima (sačuvali su vanjski oblik pobožnosti), ali su neučinkoviti, daleko od Boga … Svojom izvanjskom pobožnošću, bez pokajanja i bez osobnoga susreta s Bogom ustraju u djelotvornoj zabludi.

Svi ovi svetopisamski odlomci živa su Rieč Božja. Ona je toliko jasna, da ju samo netko, tko je u djelotvornoj zabludi, može zanemariti i odbaciti.

Bez obzira na to, kad će se ustoličiti Antikrist, nakon kojega dolazi Isus Krist Gospodin naš u svoj svojoj slavi, mi – Njegovi učenici i sljedbenici pozvani smo na pokajanje i obraćenje, kako bismo ostali vjerni Isusu Kristu u doba Antikristovog progonstva i kako bismo radostno dočekali slavni dolazak našega Gospodina.

Autor: dr. Stjepan Razum

Izvor: Nacija.hr

Objavljeno: Razum, Stjepan. Živimo li u krajnje posljednjem vremenu? U: Danica 2021. – hrvatski katolički kalendar. Nakl. HKD Sv. Jeronima. Zagreb, 140./2020., str. 61-64.